Zbigniew Sałkiewicz - instrumenty perkusyjne, wokal w zespole muzycznym BandaLula

Zbigniew Sałkiewicz

instrumenty perkusyjne, wokal

Jestem Zbyszek Sałkiewicz.

PrzygodÍ z muzykĻ zaczĻ≥em od 6-tego roku Ņycia.
Do dzisiaj aktywnie uczestniczÍ w Ņyciu muzycznym.
Uczestniczy≥em w wielu festiwalach muzycznych gdzie wraz z zespo≥em odnosi≥em sukcesy.
Mia≥em „swoje 5 min.” w Radiu jako kompozytor w≥asnych utworůw
Przez kolejne lata nabiera≥em doúwiadczenia w růŅnych formacjach.
Zdajac weryfikacje muzyczne zacza≥em wspů≥pracowaś z „PAGART”(PaŮstwowa Agencja Artystyczna)
,wiaza≥o siÍ to z wyjazdami artystycznymi po europie.
Obecnie prowadzÍ w≥asnĻ dzia≥alnoúś gospodarczĻ i artystycznĻ.
Gram w zespole „Back Door” oraz „BandaLula”
MUZYK  MAM WE KRWI W R KACH I NOGACH A PRZEDE WSZYSTKIM W G£OWIE